Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Wij hebben deze Privacyverklaring op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om je te helpen begrijpen welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen. Houd er rekening mee dat persoonsgegevens alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij je direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificerend kenmerk, bijvoorbeeld voor- en achternaam en e-mailadres. Verstrek ons alsjeblieft geen gegevens als je niet instemt met deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je:

- Onze website of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
- Een abonnement neemt op onze nieuwsbrief;
- Jouw idee bij ons kenbaar maakt
- Per mail contact met ons opneemt
- Deelneemt aan een van onze onderzoeken en evenementen;

Of anderszins contact met ons heeft in de hoedanigheid van bewoner, zakelijke klant, partner, (onder) leverancier of andere persoon met een zakelijke relatie met ons.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

- Persoonlijke identificatiegegevens, zoals voornaam en achternaam
- Contactinformatie, zoals e-mail, telefoonnummer, adres
- Afbeeldingen en/of video’s waarmee we je kunnen identificeren, bijvoorbeeld wanneer je beeldmateriaal meestuurt bij 'Ik heb een idee'
- Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met Jouw Licht op 040, zoals feedback, meningen, beoordelingen, opmerkingen, geüploade bestanden, interesses