Simcity in 040

17 maart 2017

Kan slimme verlichting een stad leefbaarder maken? Wethouder Mary-Ann Schreurs gelooft er heilig in. "Maar wel sámen met inwoners."


Ze ziet mogelijkheden om Eindhoven op het gebied van slimme verlichting beter leefbaar te maken.

Samen met inwoners en bedrijven wil wethouder Mary-Ann Schreurs nieuwe toepassingen en diensten gaan bedenken die gerelateerd zijn aan de openbare verlichting. Toepassingen waar écht behoefte aan is in de wijk. “We gaan hier geen dingen bedenken waar niemand op zit te wachten.”

Wat zie je toch in die openbare verlichting?


“Ik zie gigantische veel kansen voor onze stad. Kansen om Eindhoven ‘smart’ te maken. Dat begint met de openbare verlichting. Overal in de stad zijn namelijk al lichtpunten. Een fijnmazig netwerk dat vrijwel overal al goed ingeregeld is. Dat netwerk gaan we nu slimmer maken met behulp van sensoren. Met alle data die de sensoren ons leveren gaan we samen met de inwoners nieuwe toepassingen en diensten maken voor specifieke gebieden in de stad.”
roadmap lichtavond

Aan wat voor nieuwe toepassingen denk je dan?


“Licht creëert een omgeving waar je wel of juist niet wilt zijn en is heel bepalend voor hoe iemand zich op een bepaalde plek voelt. De ontwikkeling van LED-verlichting biedt uitkomst. Je kunt het dimmen, van kleur veranderen, snel aan en uit zetten en je kunt het makkelijk aan elkaar koppelen. Die lichttechnologie is een enorme meerwaarde voor de openbare ruimte. Maar het is een misverstand om te denken dat het alleen om licht gaat. Zouden we bijvoorbeeld het maandelijkse luchtalarm met licht kunnen simuleren? Of kunnen we op de Ring het lichtnetwerk verrijken met technieken om het verkeer beter te begeleiden? Of kunnen we continu de luchtkwaliteit langs de weg meten en dit realtime inzichtelijk maken voor bewoners? We gaan echt maatwerk maken voor iedere straat en iedere wijk.”

Zitten mensen daar op te wachten?


“We gaan samen met de inwoners van Eindhoven bepalen welke functionaliteiten dat moeten zijn. We gaan ze niks opdringen, want dan is het niet meer van hen. We hebben juist in dit proces gezegd dat we geen oplossingen gaan aandragen waar niemand op zit te wachten en waar geen draagvlak voor is. Het moet een beetje SimCity worden, geen battle. De techniek staat in dienst van de lokale samenleving. Locatie, data en technologie komen in verschillende vormen bij elkaar. En de gemeente faciliteert dit proces. Maar dat kunnen we niet alleen. Ik wil niet ergens op kantoor gaan bedenken wat belangrijk is voor iemand in Woenselse Heide. Mensen moeten er zelf onderdeel van willen zijn en gezamenlijk oplossingen gaan maken. En zo gaan we letterlijk en figuurlijk een nieuw soort democratie vormgeven, waarin we alleen oplossingen bedenken en toepassen voor zaken waar mensen zich mee bezighouden. Daar wordt je namelijk blij van én je voelt je meer betrokken. Dat willen we in Eindhoven.”
ben schouten

Welke randvoorwaarden zijn er?


“Als eerste willen we geen ‘Vendor lock-in’. Dat betekent dat we niet afhankelijk willen zijn van een monopolist voor producten en diensten. Als het nodig is voor het publieke belang, dan moeten we voor andere oplossingen kunnen kiezen die aangesloten kunnen worden op het netwerk dat we gaan aanleggen. Verder willen we ook geen ‘technologie lock-in’. Dat wil zeggen dat we niet aan allerlei producten en diensten vastzitten die we toch niet gebruiken. Laten we alsjeblieft alleen gebruiken wat nodig is! En als laatste moeten we de data en algoritmes kunnen inzien. En met ‘wij’ bedoel ik niet de gemeente, maar de mensen die in de stad wonen. De data en de algoritmes bepalen straks grotendeel wat er in de openbare ruimte gebeurt. De samenleving moet inzicht hebben in wat die algoritmes doen en waarom ze het zo doen. Vanuit de gemeente hebben we een controlerende functie.”
markerwaardlaan

Hoe gaat het consortium Philips/Heijmans dat voor elkaar krijgen?


“Deze partijen vormen samen een goed team met verschillende competenties. Ze hebben veel ervaring met open innovatie. Daarnaast zijn Philips en Heijmans ongelooflijk goed in design. Dat is in Eindhoven ook heel belangrijk. Design wordt ingezet om dingen die we samen bedenken te laten werken. Bovendien wordt er stevig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de TU/e. We gaan hier niet zomaar iets doen. Gedurende het project gaan we vanuit de gemeente goed in de gaten houden of het proces ‘compatibel’ is met het type samenleving dat Eindhoven graag wil zijn: op openheid gebaseerd.”

En dat alles begint dus in Woenselse Heide West?


“Ja, geweldig toch! We hebben in Woenselse Heide de eerste stap gezet en gaan nu echt aan de slag om het geschetste proces vorm te geven. Heel spannend, maar ik hoop dat mensen enthousiast zijn en dat ze tal van ideeën samen met ons gaan uitvoeren. De inwoners van Woenselse Heide hebben een unieke kans om hun eigen openbare ruimte vorm te geven.”

Volg de ontwikkelingen hier

Wil je niks missen? Volg de ontwikkelingen en deel jouw licht op 040 via onderstaande kanalen.

jouw licht op 040 logo
©2017 Jouw licht op 040. All rights reserved.