21.12.2018

Ons licht op... een vruchtbaar jaar!

Onderzoeken en analyseren, regisseren en verbinden, vertellen en vooral ook luisteren, denken en doen… Jouw Licht Op 040 kijkt terug op een vruchtbaar jaar. Twaalf maanden waarin we de stap hebben gezet van pionieren in de breedte naar plannen in de praktijk. Een dynamisch proces, waarin we bijzonder veel hebben geleerd. Niet in de laatste plaats van de inwoners en belanghebbenden in de proefgebieden.

Een prachtige uitdaging

Onze dank gaat daarom uit naar alle wijkbewoners, verenigingen en instanties die hun licht lieten en laten schijnen op het verbeteren van de leefkwaliteit in hun omgeving. Met als resultaat waardevolle informatie die richting gaf aan onze plannen en daarmee aan de oplossingen: verlichting in de openbare ruimte die veel meer is dan alleen licht in het donker. Met andere woorden: hoe verbetert een slim lichtgrid (het netwerk van verlichtingsarmaturen, verrijkt met innovatieve technologie) de kwaliteit van het dagelijkse leven? Een prachtige uitdaging die we ook het komend jaar weer graag met bewoners aangaan.

De eerste resultaten in praktijk

In 2019 willen we de eerste oplossingen in de praktijk gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld in Woenselse Heide, waar bewoners via social media het lichtbeeld - en daarmee de sfeer en beleving in de wijk – samen kunnen beïnvloeden. Ook in Gijzenrooi zal dit jaar duidelijk worden hoe innovatieve toepassingen van licht bijdragen aan de leefbaarheid. Daar ligt het accent onder meer op de veiligheidsbeleving van voetgangers, hardlopers en fietsers en beter zicht voor automobilisten. Het zijn slechts twee voorbeelden van projecten die we in samenspraak met de omgeving in de proefgebieden in fases realiseren. Zoals De Ring, de drukke verkeersader in Eindhoven, dat we als proefgebied op ons netvlies hebben om een positieve bijdrage te leveren aan doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. En dan zijn er nog de activiteiten buiten de proefgebieden waarmee we innovatieve toepassingen van licht stimuleren, waaronder Glow Eindhoven, (internationale) samenwerkingsverbanden, studies en onderzoeken.

Enthousiasme, inspiratie en betrokkenheid

Overigens blijven we actief in de eerste drie proefgebieden. We blijven bewoners en andere partijen betrekken in de fase van uitwerking. Daarvoor staan al weer de nodige bijeenkomsten gepland. De ene keer gaat het om ‘meedenken’, een andere keer betreft het ‘meewerken’. In alle gevallen is ‘meeweten’ belangrijk : informeren over wat we doen en hoe we het doen. We hopen dan ook van harte dat we het komende jaar net zo veel enthousiasme, inspiratie en betrokkenheid ervaren als in het afgelopen jaar!

Wij wensen u fantastische feestdagen en een stralend 2019!