08.02.2018

Samenwerking van start voor onderzoek naar verkeersveiligheid

In Eindhoven is de eerste nulmeting gedaan voor een werkpakket van het door de EU gefinancierde ‘Horizon 2020’-project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic). Onderzoekers van het Institute for Automotive Engineering (ika), het Institute of Highway Engineering (ISAC) van RWTH Aachen University, BMW en Heijmans gebruiken de nulmeting voor hun onderzoek naar gedragsbeïnvloedingsmaatregelen en verkeersveiligheid verhogende ontwikkelingen.

Het doel van het hoofdproject MeBeSafe is om het aantal ongelukken op de weg te reduceren, door het gewoontegedrag van verkeersdeelnemers te doorbreken. Dat gaat via het principe van ‘nudging’: het bewust beïnvloeden van onbewust gedrag. Letterlijk vertaald is een nudge een zacht duwtje in de goede richting.

Het MeBeSafe-project sluit naadloos aan op Jouw Licht Op 040. Naast de ombouw naar LED, beheer en onderhoud van de openbare verlichting ontwikkelen we namelijk ook innovatieve lichttoepassingen voor de openbare ruimte. Doel is de kwaliteit van de stad te verbeteren. Dit doen we in dialoog met bewoners en ondernemers, zodat de uiteindelijke oplossingen ook aansluiten op de concrete behoefte in de wijk. Het onderzoek van MeBeSafe draagt daar aan bij en sluit aan bij de wensen en behoeften naar meer verkeersveiligheid in proeftuin De Ring.