04.09.2019

Jouw Licht Op 040 stopt per 1 december 2019

Tot onze grote spijt en teleurstelling melden wij dat het project Jouw Licht Op 040 stopt per 1 december. Dat hebben opdrachtgever gemeente Eindhoven en opdrachtnemer consortium Signify/Heijmans in goed overleg samen besloten. Ondanks de tomeloze inzet van alle partijen en de nodige investeringen in tijd en geld, is gebleken dat de verwachte resultaten helaas teveel achterblijven.

Jouw Licht Op 040

Bij het project ‘Jouw Licht Op 040’ was de vraag hoe slim licht - naast het vervangen, beheer en onderhoud van onze lantaarnpalen - de leefbaarheid in de stad kan verbeteren. De gemeente werkt hierin sinds november 2016 intensief samen met het consortium, TU/e, Eindhovenaren en ondernemers. In deze unieke vorm van samenwerken, waarbij dus ook inwoner actief betrokken zijn, verkenden zij samen ideeën en mogelijkheden voor innovatieve (licht)toepassingen in de openbare ruimte. Vijf proeftuinen verspreid over Eindhoven waren aangewezen om kennis te maken met slim licht en hieraan gekoppelde slimme nieuwe technologie en design, met als doel het leefklimaat te verbeteren.

Leerpunt

De wens om naast het consortium ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en inwoners actief bij innovatieve opgaven te betrekken blijkt lastiger te realiseren dan vooraf verwacht. Het blijkt dat met elkaar samenwerken om de gezamenlijk beschreven maatschappelijke opgaven op te lossen meer tijd en specifieke professionele aandacht vraagt dan werd ingeschat. Mede daardoor blijft de snelheid om te komen tot concrete producten en diensten achter op de planning. Door het project ‘Jouw Licht Op 040’ voortijdig te beëindigen, wordt een extra geld- en tijdinvestering voorkomen. Investeringen die grotendeels gefinancieerd werden vanuit het consortium en niet bekostigd werden door gemeenschapsgeld, een veronderstelling die soms ten onrechte aangenomen werd. De komende maanden worden gebruikt om met alle betrokken partijen verder te evalueren en te komen tot een goede afronding.

Ook resultaten

Afgelopen periode heeft ook zeker waardevolle opbrengsten geleverd waarmee de gemeente Eindhoven haar openbare verlichtingsambities verder kan brengen. Inmiddels zijn vier proeftuinen, de wijken Woenselse Heide (West), Gijzenrooi, Tracé De Ring en Tracé J.F. Kennedylaan-Eisenhowerlaan, al uitgevoerd met slim licht. Dat betekent dat de armaturen in de lichtmasten in de wijken met elkaar zijn verbonden en daarmee een netwerk vormen. Hiermee is hoe dan ook de basis gelegd voor verdere ontwikkeling en toekomstige innovatie voor deze gebieden en de stad Eindhoven. Tevens is door het aanbrengen van deze slimme LED-verlichting een energie besparing van 400.000 kWh per jaar voor de stad gerealiseerd. De gemeente Eindhoven blijft zich inzetten op snel verduurzamen met LED-verlichting.

De komende periode wordt op Tracé De Ring (kruispunt J.F. Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat) een slim verkeersmanagement systeem gerealiseerd. Slimme digitale ogen en oren in de verlichting (middels geluids- en beeldcamera’s) boven de weg zorgen voor unieke verkeersinzichten bij de gemeente en hulpdiensten, waardoor nog betere maatregelen voor verbetering van de verkeersdoorstroming ingevoerd kunnen worden en de verkeersveiligheid voor weggebruikers toeneemt.

Dankbaar

De medewerkers van Jouw Licht Op 040 bedanken alle samenwerkende ondernemingen, gemotiveerde studenten en vooral alle betrokken inwoners van Eindhoven voor hun tijd, inzet en verlichtende ideeën. Wij hebben altijd ontzettend genoten van al deze inspirerende ontmoetingen en onze lampjes hebben altijd gebrand op jullie energie! Jouw Licht dooft, maar jullie licht zal altijd blijven branden in de stad.