19.06.2018

5 vragen aan Dick Rutten

Lichtontwerper bij Signify

Op 6 juni j.l. heeft de eerste co-creatie sessie plaatsgevonden met een aantal belanghebbenden uit de wijk Woenselse Heide om de winnende oplossing - Sociale Verlichting - verder uit te werken en te verrijken. Lichtontwerper Dick Rutten gaat hier de komende 2 maanden mee aan de slag. Zijn taak is om een ontwerp te maken dat straks daadwerkelijk in de wijk gerealiseerd gaat worden. Tijd dus om hem een aantal vragen te stellen.

Wat is in jouw beleving ‘Sociale Verlichting'?

Dit is een hele goede vraag want het is namelijk een gigantisch containerbegrip. We moeten het daarom ook vooral in het kader van dit innovatie traject voor Woenselse Heide toelichten. Er komen wensen en kansen samen met de nieuwe technologische mogelijkheden van ‘digitaal aanstuurbaar licht’. Het sociale aspect komt vanuit de behoefte in de wijk dat bewoners meer verbinding met elkaar willen en trots willen zijn op hun wijk.
Wij zijn aan het uitzoeken hoe we informatie uit de wijk, bijvoorbeeld vanuit social media, kunnen koppelen aan lichtsferen op straat. Wat is er mogelijk, wat past in deze situatie, wanneer pas je zoiets toe en waar? Er is nog geen draaiboek tot succes en dat maakt het nou juist zo spannend en inspirerend om voor dit project te ontwerpen, en zeer belangrijk, daarna ook te onderzoeken of het ook echt de wijk beïnvloedt.

Hoe was de sfeer tijdens de bijeenkomst?

Vanuit mijn perspectief boven alles: inspirerend! Als ontwerper krijg je de lastige taak om te denken vanuit perspectieven en inzichten van anderen. Het was daarom ook een actieve 2 uur waarbij ik in korte tijd de ruimte kreeg om een enorme schat aan informatie over de wijk en de mensen te vergaren.

Wat heeft precies plaatsgevonden in de co-creatie sessie?

De komende 2 maanden start voor mij, als lichtontwerper, het proces om heel veel ontwerpkeuzes te maken die impact gaan hebben op de mogelijke locaties buurtcentrum Heidehonk en het Nederlandplein. Dan gaat het bijvoorbeeld om welke lichteffecten en welke interacties met de mensen uit de wijk nodig zijn. En hoe ik dit lichtproject vormgeef zodat het inhaakt op de gevonden behoeftes.
Deze sessie, helemaal aan het begin van het ontwerpproces, was bedoeld ter inspiratie voor mij. Er zijn geen concrete concepten bedacht, maar verhalen en achtergronden gedeeld, die vertaald zijn tot eerste inspirerende ideeën. Het resultaat zijn vele post-its met opmerkingen en gedachtes, en enkele mooi gevisualiseerde ideeën.

Wat is daaruit gekomen?

Het belangrijkste resultaat zit nu in mijn hoofd en op die vellen papier met post-its. En er zijn mooie schetsen getekend door Sander Mercx. Deze tekeningen laten niet alleen een leuk idee zien, maar ook de achterliggende gedachtes, angsten, wensen, kansen die tijdens de sessie naar boven kwamen.

Wat ga jij hiermee doen tot aan de 2e co-creatiesessie na de zomervakantie?

Aan mij nu de uitdaging om deze inspirerende wolk aan aanknopingspunten en ideeën om te zetten tot een echt concept voor de wijk. Dat zal starten met enkele ruwe mogelijkheden, in een eerste schetsontwerp, waarna we de meest kansrijke en haalbare oplossing steeds verder in detail gaan uitwerken. Ik verwacht dat de 2e co-creatie sessie eind augustus of begin september, voor het eerst een concreter beeld gaat laten zien wat we nu echt willen gaan maken, maar met nog wel wat onzekerheden en open eindjes. Geïnteresseerden zijn dan van harte welkom om het schetsontwerp te komen bekijken en hier terugkoppeling op te geven!